หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดการศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ ของเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเก่า
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางวันดี รองศักดิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดการศึกษาดูงานแปลงต้นแบบของเกษตรกรโครงการเกษตร ทฤษฎีใหม่ อำเภอเวียงเก่า โดยมีเกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้ ถ่ายทอด หลักการแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักการ ทรงงานแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องให้แก่เกษตรกร และร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างเกษตรกรต้นแบบและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
t20161223120524_377414.jpg
t20161223120524_377415.jpg
t20161223120530_377417.jpg
t20161223120531_377418.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888