หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ชัยภูมิ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตและให้ความรู้ด้านบัญชีแก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ชัยภูมิ และนายปิยะ ช้างคง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมมอบ ปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอนครสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 80 ราย พร้อมทั้งสอนแนะบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชี ต้นทุนอาชีพ เพื่อให้สามารถนำไปใช้วางแผนการใช้จ่ายเงินในครัวเรือนและคำนวณ ต้นทุนในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร บ้านนามน หมู่ 3 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
t20161223115820_377383.jpg
t20161223115821_377384.jpg
t20161223115828_377386.jpg
t20161223115829_377387.jpg
t20161223115836_377389.jpg
t20161223115836_377390.jpg
t20161223115842_377392.jpg
t20161223115843_377393.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888