หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สระบุรี จัดโครงการศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี จัดโครงการศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกรเข้าร่วม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรนำแนวทางทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองตามความ เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่าย พัฒนาคุณภาพชีวิต และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือจาก เกษตรกรเข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 43 ราย ณ ศพก.ดอนพุด ของนางประจอบ แป้นทอง ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
t20161223112539_377321.jpg
t20161223112539_377322.jpg
t20161223112548_377324.jpg
t20161223112548_377325.jpg
t20161223112556_377327.jpg
t20161223112557_377328.jpg
t20161223112604_377330.jpg
t20161223112605_377331.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888