หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครนายก ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย นางสาวสุภาพร โพธิ์ทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด นำเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เข้าศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพา ตนเองได้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ศูนย์เครือข่าย ปราชญ์ชาวบ้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนจังหวัดนครนายก
t20161223102924_377135.jpg
t20161223102927_377136.jpg
t20161223102932_377138.jpg
t20161223102933_377139.jpg
t20161223102939_377141.jpg
t20161223102939_377142.jpg
t20161223102946_377144.jpg
t20161223102947_377145.jpg
t20161223102954_377147.jpg
t20161223102955_377148.jpg
t20161223103001_377150.jpg
t20161223103002_377151.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888