หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.หนองบัวลำภู สอนแนะความรู้ด้านบัญชีในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
เมื่อวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตร ทฤษฎีใหม่ โดยมีเกษตรกร จำนวน 381 คน เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้การ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำแต่ละอำเภอ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด หนองบัวลำภู ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวเกษตร ทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ เพื่อส่งเสริม องค์ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีครูบัญชีอาสาประจำ ศพก. ทำหน้าที่สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุน อาชีพในฐานเรียนรู้ด้านบัญชี โดยมีเกษตรกรจากพื้นที่ 6 อำเภอ รวม 390 คน ซึ่งมีเกษตรกรในความดูแลของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หนองบัวลำภู จำนวน 13 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแต่ละอำเภอ
t20161222142007_377072.jpg
t20161222142007_377073.jpg
t20161222142015_377075.jpg
t20161222142016_377076.jpg
t20161222142023_377078.jpg
t20161222142024_377079.jpg
t20161222142030_377081.jpg
t20161222142030_377082.jpg
t20161222142039_377084.jpg
t20161222142040_377085.jpg
t20161222142049_377087.jpg
t20161222142050_377088.jpg
t20161222142100_377090.jpg
t20161222142101_377091.jpg
t20161222142110_377093.jpg
t20161222142111_377094.jpg
t20161222142120_377096.jpg
t20161222142121_377097.jpg
t20161222142130_377099.jpg
t20161222142131_377100.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888