หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.มุกดาหาร ขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่
เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ลงพื้นที่นำเกษตรกรเข้าศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เชิง ปฏิบัติการแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีครูบัญชีอาสา ประจำศูนย์ ศพก. ทำหน้าที่สอนแนะการทำบัญชีต้นทุนอาชีพในฐานเรียนรู้ด้าน บัญชี โดยมีเกษตรกร จำนวน 7 อำเภอ รวม 910 คน เป็นเกษตรกรในความดูแล ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร จำนวน 79 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แต่ละอำเภอ
t20161222134117_376979.jpg
t20161222134118_376980.jpg
t20161222134126_376982.jpg
t20161222134127_376983.jpg
t20161222134134_376985.jpg
t20161222134135_376986.jpg
t20161222134151_376988.jpg
t20161222134152_376989.jpg
t20161222134204_376991.jpg
t20161222134205_376992.jpg
t20161222134215_376994.jpg
t20161222134215_376995.jpg
t20161222134225_376997.jpg
t20161222134226_376998.jpg
t20161222134243_377000.jpg
t20161222134243_377001.jpg
t20161222134256_377003.jpg
t20161222134257_377004.jpg
t20161222134305_377006.jpg
t20161222134306_377007.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888