หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ตราด จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจ การเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำ ธุรกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ รวมถึงตระหนักในบทบาท หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ในการมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินการ และการทำ ธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ เพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการของ สหกรณ์ให้เกิดความเชื่อมั่นแก่สมาชิกสหกรณ์ รวมทั้ง ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างธุรกิจของสหกรณ์ บทบาท อำนาจหน้าที่ ของสมาชิกในการกำกับดูแลสหกรณ์ และขั้นตอนการทำธุรกรรมทางการเงิน กับสหกรณ์ อีกทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ การเกษตรแหลมงอบ จำกัด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
t20161220111229_376793.jpg
t20161220111229_376794.jpg
t20161220111236_376796.jpg
t20161220111237_376797.jpg
t20161220111243_376799.jpg
t20161220111244_376800.jpg
t20161220111250_376802.jpg
t20161220111251_376803.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888