หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ปี 2560
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)” ปี 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมครูบัญชีอาสาที่มี ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน รวมทั้งให้ครูบัญชีอาสาได้รับทราบถึงนโยบายของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตาม Road Map 60 และ ร่วมกันกำหนดแผนและเป้าหมายการดำเนินการในแต่ละพื้นที่ ได้มีโอกาส ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในโอกาสนี้ ได้ร่วมประชุมใหญ่ ชมรมครูบัญชีอาสาประจำปี เพื่อทบทวนข้อบังคับ เลือกตั้งคณะกรรมการ เมื่อครบวาระ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครือข่ายครูบัญชีให้มีความ เข้มแข็ง เพื่อจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนงาน ส่งเสริมการจัดทำบัญชีสู่เกษตรกร ในจังหวัดบึงกาฬได้ต่อไปในอนาคต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเวทีเสวนา หัวข้อ "โครงการบูรณาการของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” และนายนิวาส วิโย ครูบัญชีอาสาดีเด่นระดับ จังหวัด ปี พ.ศ. 2556 ร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ และการจูงใจให้เกษตรกรทำบัญชี โดยได้รับเกียรติจากนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ห้องสิรินธรวัลลี ชั้น 4 จ.บึงกาฬ
t20161220110701_376762.jpg
t20161220110702_376763.jpg
t20161220110708_376765.jpg
t20161220110709_376766.jpg
t20161220110715_376768.jpg
t20161220110716_376769.jpg
t20161220110722_376771.jpg
t20161220110723_376772.jpg
t20161220110730_376774.jpg
t20161220110731_376775.jpg
t20161220110738_376777.jpg
t20161220110739_376778.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888