หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงใหม่ จัดอบรม หลักสูตร "ระบบบัญชีสหกรณ์โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ระบบบัญชีสหกรณ์โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ระบบกระดาษทำการ อิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ” เพื่อให้ผู้เข้า รับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตรวจสอบจุดควบคุมภายในที่สำคัญ จากการใช้งานโปรแกรมระบบดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง สามารถให้คำแนะนำ แก่สหกรณ์ได้อย่างถูกต้องและทันต่อเวลา อีกทั้งสามารถใช้ Cats ช่วยในการ ตรวจสอบบัญชี ส่งผลให้ใช้ระยะเวลาการตรวจสอบบัญชีลดลง โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน 61 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
t20161220105829_376731.jpg
t20161220105829_376732.jpg
t20161220105836_376734.jpg
t20161220105837_376735.jpg
t20161220105843_376737.jpg
t20161220105844_376738.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888