หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.9 จัดอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ ดูแลฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560
เมื่อวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2559 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการกำกับดูแลฝ่ายจัดการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ ดูแลฝ่ายจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการในการกำกับดูแลและติดตามการ ปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้สหกรณ์มีระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการ บัญชีที่ดี และเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ให้มั่นคง โดยมีผู้เข้ารับ การอบรม จำนวน 20 สหกรณ์ รวม 20 คน ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในโอกาสนี้ ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงิน การบัญชีแก่สหกรณ์ (ตั้งใหม่) หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจาก 17 สหกรณ์ รวม 34 คน รู้และเข้าใจบทบาท ภารกิจ หน้าที่ จริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มและเกษตรกร หลักธรรมาภิบาล ในสหกรณ์ เข้าใจในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินการบัญชี ของสหกรณ์ และเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การใช้ข้อมูลในการบริหารงานและ การเตรียมความพร้อม เพื่อรับการตรวจสอบบัญชี โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะเศรษฐกิจ การเงินสหกรณ์และข้าราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรม.
t20161219160855_376700.jpg
t20161219160856_376701.jpg
t20161219160852_376703.jpg
t20161219160853_376704.jpg
t20161219160849_376706.jpg
t20161219160850_376707.jpg
t20161219160847_376709.jpg
t20161219160847_376710.jpg
t20161219160844_376712.jpg
t20161219160844_376713.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888