หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.1จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ตั้งใหม่
เมื่อวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1นำโดย นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 จัดอบรม โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ตั้งใหม่ สำหรับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่บัญชี และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ จัดทำบัญชีของสหกรณ์ภาคเกษตรที่จัดตั้งใหม่ 1 -3 ปี หรือสหกรณ์ภาคเกษตรที่เพิ่ม ธุรกิจใหม่ ณ โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จัดให้มีการอบรมในหลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ขั้นพื้นฐาน สำหรับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำบัญชี ของสหกรณ์ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่บัญชี และผู้ที่ได้รับ มอบหมายให้จัดทำบัญชีของสหกรณ์ภาคเกษตรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 จำนวน 9 สหกรณ์ รวม 25 คน เข้ารับการอบรม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ เพื่อผลักดันให้สหกรณ์มีความก้าวหน้า มั่นคงและ ยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ศรัทธาแก่สมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่บัญชีของ สหกรณ์สามารถจัดทำบัญชีได้ถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นปัจจุบันตามระเบียบที่นาย ทะเบียนสหกรณ์กำหนด
t20161219155639_376638.jpg
t20161219155640_376639.jpg
t20161219155636_376641.jpg
t20161219155637_376642.jpg
t20161219155634_376644.jpg
t20161219155634_376645.jpg
t20161219155632_376647.jpg
t20161219155632_376648.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888