หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สำหรับผู้วางระบบ ปี 2560 รุ่นที่ 3
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้าง ศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สำหรับผู้วางระบบ ปี 2560 รุ่นที่ 3 เพื่อให้ผู้วางระบบได้รับความรู้ ความเข้าใจลักษณะการทำงาน ของโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม สามารถให้บริการ โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจในหลักการ ตรวจสอบระบบสารสนเทศและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเข้าใจ การจัดระบบการควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ดี และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 - 7 และ 9 จำนวน 34 คน เข้ารับการ อบรมระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20161219153333_376576.jpg
t20161219153334_376577.jpg
t20161219153327_376579.jpg
t20161219153331_376580.jpg
t20161219153322_376582.jpg
t20161219153321_376583.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888