หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นนทบุรี จัดอบรม หลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี นำโดย นางสาวยุวดี ตังทิวะนนท์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์นนทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาอาสาสมัคร เกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำ บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ปีงบประมาณ 2560 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และเสริมสร้างความรู้ให้ครูบัญชีอาสามีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ แก่เกษตรกร พร้อมทั้งร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา แนวทาง การแก้ไขการปฏิบัติงาน โดยมีนายยวง เขียวนิล ครูบัญชีต้นแบบ ร่วมเป็น วิทยากรให้ความรู้ และเป็นที่ปรึกษาชมรมครูบัญชีจังหวัดนนทบุรี โดยได้รับ เกียรติจากนายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ประธานกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง เกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) เป็นประธานเปิดการอบรม และกล่าวถึง ความสำคัญของการจดบันทึกบัญชีของเกษตรกร ซึ่งจะทำให้รู้ต้นทุนการเพาะปลูก แต่ละครั้งและทำให้มีเงินออม ณ ห้องประชุมตลาดขวัญอาคารศาลากลางจังหวัด
t20161216115758_376265.jpg
t20161216115759_376266.jpg
t20161216115806_376268.jpg
t20161216115807_376269.jpg
t20161216115814_376271.jpg
t20161216115815_376272.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888