หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชี ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชี ในพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน หลักสูตร "อบรมการจัดทำบัญชี ต้นทุนอาชีพ” ให้แก่เกษตรกร จำนวน 36 คน เพื่อให้สมาชิกสามารถจัดทำ บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้ สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็น ได้อย่างเหมาะสม เสริมสร้างความมีวินัยทางการเงินที่ดีแก่เกษตรกร และปลูกฝังการจัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายปริญญา ธาตุลม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน บ้านห้วยเล็บมือ ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
t20161215120615_376233.jpg
t20161215120616_376234.jpg
t20161215120624_376236.jpg
t20161215120628_376237.jpg
t20161215120640_376239.jpg
t20161215120641_376240.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888