หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ปี 2560
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)” ปี 2560 เพื่อ ทบทวนความรู้ ความเข้าใจให้กับครูบัญชีในประเด็นสำคัญของหลักการจด บันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนบัญชีต้นทุนอาชีพ และการนำข้อมูลทางบัญชี มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือนและการประกอบอาชีพ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะในการสร้างและการใช้สื่อการสอนให้กับครูบัญชีอาสา เพื่อใช้เป็นเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ในการโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมาย ให้สนใจและเห็นความสำคัญของการจดบันทึกบัญชี โดยมี นายสุพจน์ เตระจิตร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศูนย์ เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
t20161213144858_375361.jpg
t20161213144859_375362.jpg
t20161213144854_375364.jpg
t20161213144856_375365.jpg
t20161213144853_375367.jpg
t20161213144852_375368.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888