หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.5 จัดโครงการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานการสอบบัญชี สำหรับข้าราชการ และพนักงานราชการในพื้นที่ สตท.5
เมื่อวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดย นางพิสมัย อรรถธรรมสุนทร รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการ ตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี รักษาการ แทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานเปิด โครงการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานการสอบบัญชี สำหรับข้าราชการ และพนักงานราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เพื่อทบทวน ระเบียบ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับการบัญชี อีกทั้งเป็นการ เสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบ บัญชีและระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดไว้ โดยมีข้าราชการ และพนักงาน ราชการที่ปฏิบัติงานสอบบัญชีในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จำนวน 163 คน เข้ารับการอบรม ณ สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน จังหวัดขอนแก่น
t20161213111954_375144.jpg
t20161213111955_375145.jpg
t20161213112003_375147.jpg
t20161213112003_375148.jpg
t20161213112010_375150.jpg
t20161213112010_375151.jpg
t20161213112017_375153.jpg
t20161213112017_375154.jpg
t20161213112030_375156.jpg
t20161213112030_375157.jpg
t20161213112039_375159.jpg
t20161213112040_375160.jpg
t20161213112051_375162.jpg
t20161213112052_375163.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888