หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พัทลุง จัดประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี) ปี 2560
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ปี 2560 หลักสูตร "พัฒนา อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่และโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต สินค้าเกษตร” โดยมีครูบัญชี จำนวน 43 คน เข้ารับการอบรม เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนโยบายของรัฐบาลและแผนงาน/โครงการสำคัญ ที่เร่งด่วนของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และเข้าใจ หลักการ วิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนครูบัญชีอาสา รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์พัทลุง เป็นประธานการอบรมและบรรยายพิเศษเรื่องนโยบาย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง
t20161213110927_375113.jpg
t20161213110928_375114.jpg
t20161213110934_375116.jpg
t20161213110935_375117.jpg
t20161213110942_375119.jpg
t20161213110943_375120.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888