หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 17
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 นางสุนันทา เทพสาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 และนางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิด งานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 17 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิ ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้าวที่มีความอร่อยและหอมที่สุดในโลก รวมทั้งแสดงออกถึง ความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องเกษตรกรที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาข้าวหอมมะลิ ให้เป็นที่ยอมรับของสากล และเพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อชาวนาไทย อย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ธนิต อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กงสุลใหญ่สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทย ณ ขอนแก่น กงสุลกิตติมศักดิ์ สถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐเปรู ประจำจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงาน ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
t20161209124746_375029.jpg
t20161209124747_375030.jpg
t20161209124753_375032.jpg
t20161209124754_375033.jpg
t20161209124800_375035.jpg
t20161209124801_375036.jpg
t20161209124808_375038.jpg
t20161209124808_375039.jpg
t20161209124816_375041.jpg
t20161209124817_375042.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888