หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดอบรม หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการ อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 เพื่อให้ผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถ นำระบบไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการสอบบัญชีสหกรณ์ในเรื่องของการลดต้นทุนงาน ลดการใช้ กระดาษ ลดขั้นตอนงาน เพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และที่สำคัญ คือการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีได้ตามมาตรฐานสากล ทำให้การใช้ ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือของผู้สอบบัญชีในการ ตรวจสอบสหกรณ์ได้บรรลุเป้าหมายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้สอบ บัญชีสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีบุคลากรในสังกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แต่ละจังหวัดในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 1-3, 6-8 และ 10 จำนวน 28 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2559
t20161124170603_374562.jpg
t20161124170604_374563.jpg
t20161124170559_374565.jpg
t20161124170600_374566.jpg
t20161124170557_374568.jpg
t20161124170558_374569.jpg
t20161124170556_374571.jpg
t20161124170555_374572.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888