หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีสถานการณ์ทางการเงินที่ควรเฝ้าระวังเป็นเช่นไร ? คำถาม…ที่รอคอยคำตอบ …แต่ที่แน่ๆ ขณะนี้ CFSAWS:ss นวัตกรรมใหม่ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สามารถแจ้งสถานการณ์เตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษรตรกรได้ นวัตกรรมใหม่ทางการเงินCFSAWS:ss (ซี-เอฟ-ซอ : เอส-เอส)หรือ Cooperative Financial Surveillance and Warning System : Set Standard) เครื่องมือเตือนภัยทางการเงินที่พัฒนาขึ้นโดยมีจุดหมายเพื่อแจ้งระดับการเฝ้าระวังสู่การเตือนภัยทางการเงินให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยกระบวนการสร้างค่าอ้างอิงมาตรฐานเพื่อใช้เทียบเคียง (Benchmarking) ทางการเงิน ซึ่งนับเป็นระยะที่ 1 ของระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หรือระยะตั้งค่ามาตรฐานปรับมุมมองการวิเคราะห์การเงินการวิเคราะห์ทางการเงินโดยพื้นฐานจะนำอัตราส่วนทางการเงินเป็นตัวบ่งชี้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ในแต่ละด้าน CAMELS Analysis เป็นการปรับมุมมองการวิเคราะห์ทางการเงินโดยการนำข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสร้างกลุ่มอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องในการบอกเล่าเรื่องราวในแต่ละมิติที่แสดงถึงสถานการณ์ทางการเงิน ณ เวลานั้นๆ กระบวนการอ้างอิงมารตรฐาน 3 อัตราส่วนสำคัญค่าอ้างอิงมาตรฐานที่ใช้เทียบเคียงทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย 3 อัตราส่วนสำคัญ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารการเงินในมิติด้านอื่นๆ ของ CAMELS Analysis ประกอบด้วย 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อกำไร (กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน) 2. อัตราลูกหนี้ที่ชำระได้ตามกำหนด และ 3. อัตราส่วนทุนสำรองต่อสินทรัพย์ทั้งสิ้น จากผลการเทียบเคียงกับ 3 อัตราส่วนมาตรฐานนี้จะแสดงจุดสังเกตเบื้องต้นที่สามารถวิเคราะห์เจาะลึกเชื่อมโยงไปยังมิติต่างๆของ CAMELS Analysis ได้อย่างรวดเร็ว และด้วยคุณสมบัติของ CFSAWS:ss จะแสดงระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังปกติ 2) ระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังมากขึ้น 3) ระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังพิเศษ 4) ระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังพิเศษเร่งด่วน เทคโนโลยีช่วยให้ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สามารถทำให้ได้ … เพียงนำข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่กำหนดในแต่ละมิติบันทึกผ่านเครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss เครื่องมือนี้จะประมวลผลอัตราส่วนทางการเงินและสถานการณ์การเฝ้าระวังทางการเงินได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถเข้าถึงเครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss ได้ 2 ระบบ ดังนี้1. ระบบ Online ผ่านเครือข่าย Internet ที่ http://statistic.cad.go.thเลือก เครื่องมือCFSAWS:ss 2. ระบบ Offline โดยไม่ผ่านเครือข่าย Internet เพียงติดตั้งเครื่องมือ CFSAWS:ss ด้วยแผ่น CD พร้อมคู่มือการใช้งานและการติดตั้ง ติดต่อขอรับได้ฟรี!!! โดยไม่เสียค่าบริการใดๆได้ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด เครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ssแจ้งสถานการณ์เตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแล้ว !!!สถานการณ์เป็นอย่างไรติดตามได้ในฉบับต่อไป

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 4/2557
news_bullet ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี 2549 (28/03/2550)
news_bullet ขนิษฐา มะโนสมบัติครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
news_bullet มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 8721 คน

จำนวนคนโหวต 90 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow half_star_yellow

  ให้ 1 คะแนน
 
9%
  ให้ 2 คะแนน
 
3%
  ให้ 3 คะแนน
 
18%
  ให้ 4 คะแนน
 
26%
  ให้ 5 คะแนน
 
44%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888