หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดอบรม หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุม คุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1 เพื่อให้ ผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบกระดาษ ทำการอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำระบบไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบสหกรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำเทคโนโลยี มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชีสหกรณ์ในเรื่องของการลดต้นทุนงาน ลดการใช้ กระดาษ ลดขั้นตอนงาน เพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และที่สำคัญ คือการควบคุม คุณภาพงานสอบบัญชีได้ตามมาตรฐานสากล ทำให้การใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็ก ทรอนิกส์เป็นเครื่องมือของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบสหกรณ์ได้บรรลุเป้าหมายของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้สอบบัญชีสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แต่ละจังหวัดในพื้นที่สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 1-9 จำนวน 42 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2559
t20161122152128_374437.jpg
t20161122152129_374438.jpg
t20161122152125_374440.jpg
t20161122152126_374441.jpg
t20161122152122_374443.jpg
t20161122152123_374444.jpg
t20161122152120_374446.jpg
t20161122152121_374447.jpg
t20161122152118_374449.jpg
t20161122152118_374450.jpg
t20161122152115_374452.jpg
t20161122152116_374453.jpg
t20161122152112_374455.jpg
t20161122152113_374456.jpg
t20161122152110_374458.jpg
t20161122152111_374459.jpg
t20161122152107_374461.jpg
t20161122152108_374462.jpg
t20161122152106_374464.jpg
t20161122152106_374465.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888