หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ชัยภูมิ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) หลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ จัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) หลักสูตร พัฒนา อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชี ต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริม การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แปลงใหญ่ โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และโครงการอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ ทำงานระหว่างครูบัญชีด้วยกัน และเทคนิคการถ่ายทอดศิลปะการพูดต่อหน้า ชุมชนจากวิทยากร โดยมีครูบัญชีระดับตำบล อำเภอในจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วม โครงการ จำนวน 170 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการ จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมแคนา ร้านอาหารโสเจ้ง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
t20161031153118_372917.jpg
t20161031153120_372918.jpg
t20161031153114_372920.jpg
t20161031153115_372921.jpg
t20161031153111_372923.jpg
t20161031153113_372924.jpg
t20161031153109_372926.jpg
t20161031153110_372927.jpg
t20161031153105_372929.jpg
t20161031153106_372930.jpg
t20161031153102_372932.jpg
t20161031153104_372933.jpg
t20161031152802_372935.jpg
t20161031152803_372936.jpg
t20161031152759_372938.jpg
t20161031152758_372939.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888