หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.มุกดาหาร ร่วมประชุมซักซ้อมผู้สอบบัญชี เรื่อง การปฏิบัติงานระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ ข้อสังเกตจากการประเมินคุณภาพงานสอบบัญชี ปี 2559
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 นางสุภัคจิรา ปิ่นจอม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์มุกดาหาร พร้อมด้วยผู้สอบบัญชีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในสังกัด เข้าร่วมการ ประชุมซักซ้อมผู้สอบบัญชี เรื่อง การปฏิบัติงานระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ ข้อสังเกตจากการประเมินคุณภาพงานสอบบัญชี ปี 2559 และเทคนิคการตรวจสอบ บัญชีด้านลูกหนี้ ด้าน IT ให้แก่บุคลากรของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ โดยมีนางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 พร้อมด้วยนางสุนันทา เทพสาร ผู้เชี่ยวชาญด้าน การบัญชีและการสอบบัญชี นางสาวเพ็ญนภา ศรีวาปี หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐาน การบัญชี และนายปราถนา เสวยสุข หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสหกรณ์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ มุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
t20161031134940_372855.jpg
t20161031134941_372856.jpg
t20161031134937_372858.jpg
t20161031134938_372859.jpg
t20161031134935_372861.jpg
t20161031134936_372862.jpg
t20161031134934_372864.jpg
t20161031134933_372865.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888