หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กษ. ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ




เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมการต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับประเทศ ที่จะ เดินทางมาเป็นประธานการประชุม ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยมีนายไพศาล กิจภาค ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
t20161031120340_372762.jpg
t20161031120341_372763.jpg
t20161031120347_372765.jpg
t20161031120348_372766.jpg
t20161031120356_372768.jpg
t20161031120356_372769.jpg
t20161031120403_372771.jpg
t20161031120403_372772.jpg
t20161031120411_372774.jpg
t20161031120412_372775.jpg
t20161031120421_372777.jpg
t20161031120422_372778.jpg
t20161031120431_372780.jpg
t20161031120432_372781.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888