หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุดรธานี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี จำกัด
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 นางสาวภัทรมน พงส์พิสิฏฐ์ หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี จำกัด เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่สมาชิกของสหกรณ์ โดยมี ตัวแทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
t20161028115306_372637.jpg
t20161028115307_372638.jpg
t20161028115315_372640.jpg
t20161028115315_372641.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888