หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ครูบัญชีอาสา ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 นายยวง เขียวนิล ครูบัญชีอาสาจังหวัดนนทบุรี และนายสุธรรม จันทร์อ่อน ครูบัญชีอาสาจังหวัดนครปฐม ร่วมลงนามถวาย ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิต โดยมีนางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม พัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี และนางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม ให้การต้อนรับ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
t20161027165516_372575.jpg
t20161027165517_372576.jpg
t20161027165515_372578.jpg
t20161027165514_372579.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888