หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดการอบรมพัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2559 หลักสูตร เคล็ดลับการตรวจสอบด้านเงินลงทุน
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2559 หลักสูตร เคล็ดลับการตรวจสอบด้านเงินลงทุน จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับทราบถึง กฎหมายและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชี ด้านเงินลงทุนของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับทราบแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ โดยมีผู้สอบบัญชีภาคเอกชน และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จำนวน 68 คน เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี บางพลัด กรุงเทพฯ
t20161027161527_372512.jpg
t20161027161528_372513.jpg
t20161027161524_372515.jpg
t20161027161525_372516.jpg
t20161027161521_372518.jpg
t20161027161521_372519.jpg
t20161027161519_372521.jpg
t20161027161518_372522.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888