หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.1 ลงพื้นที่ซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2560
เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2559 กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 นำโดย นางไพรินทร์ เจริญทวีทรัพย์ รักษาการ ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ลงพื้นที่ซักซ้อม การปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้ผล การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (CAQC) ระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ และระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้ง ให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์สิงห์บุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ลพบุรี และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
t20161025114207_371580.jpg
t20161025114208_371581.jpg
t20161025114217_371583.jpg
t20161025114218_371584.jpg
t20161025114231_371586.jpg
t20161025114231_371587.jpg
t20161025114240_371589.jpg
t20161025114241_371590.jpg
t20161025114252_371592.jpg
t20161025114253_371593.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888