หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 นางสุภัคจิรา ปิ่นจอม หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร จังหวัดมุกดาหาร จำกัด เพื่อพิจารณารับรองงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2559 และรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีบัญชี 2559 ณ ห้องประชุมควรเดชะคุปต์ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
t20161014220223_370339.jpg
t20161014220224_370340.jpg
t20161014220231_370342.jpg
t20161014220232_370343.jpg
t20161014220239_370345.jpg
t20161014220240_370346.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888