หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดประชุมการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2560 (Road Map 60)
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการพิจารณาแนวทาง การปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2560 (Road Map 60) เพื่อให้ ทราบถึงทิศทางการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560 แผนกลยุทธ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560-2564 ตลอดจนพิจารณาแนวทางการ ปฏิบัติงาน ปี 2560 (Road Map 60) ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20161013171826_370215.jpg
t20161013171827_370216.jpg
t20161013171822_370218.jpg
t20161013171824_370219.jpg
t20161013171820_370221.jpg
t20161013171821_370222.jpg
t20161013171817_370224.jpg
t20161013171818_370225.jpg
t20161013171815_370227.jpg
t20161013171816_370228.jpg
t20161013171813_370230.jpg
t20161013171814_370231.jpg
t20161013171812_370233.jpg
t20161013171811_370234.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888