หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครปฐม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม นำโดย นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม และ นางสาวลักษณาวดี เนติเจียม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ (ผู้สอบบัญชี) ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ของสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี แผนการบริหารงานในปีต่อไป รับฟัง ความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิก พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ ในการบริหารงานของสหกรณ์ในปีต่อไป โดยมี นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ อดีตรองผู้ว่า ราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องตาลกิ่ง สำนักส่งเสริม และฝึกอบรม กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
t20161013124418_370060.jpg
t20161013124419_370061.jpg
t20161013124425_370063.jpg
t20161013124426_370064.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888