หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.มุกดาหาร เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร นำโดย นางสุภัคจิรา ปิ่นจอม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร จังหวัดมุกดาหาร จำกัด เพื่อตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงิน รายละเอียด การยืนยันยอดเงินกู้ หุ้นและเงินรับฝาก และรายละเอียดจากโปรแกรมระบบ ออมทรัพย์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
t20161010155734_369626.jpg
t20161010155735_369627.jpg
t20161010155731_369629.jpg
t20161010155732_369630.jpg
t20161010155729_369632.jpg
t20161010155730_369633.jpg
t20161010155723_369635.jpg
t20161010155722_369636.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888