หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 1/2560 เพื่อร่วมกันพิจารณาวางแผนการปฏิบัติงาน ให้การดำเนินงานเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
t20161010111649_369500.jpg
t20161010111649_369501.jpg
t20161010111659_369503.jpg
t20161010111700_369504.jpg
t20161010111709_369506.jpg
t20161010111709_369507.jpg
t20161010111718_369509.jpg
t20161010111718_369510.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888