หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.1 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานฯ ในพื้นที่ สตท.1ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการ สำนักงานงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 เป็นประธานในการจัดการประชุม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อสรุปแผน - ผลการ ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2559 และซักซ้อมแนวทางและทิศทางการ ปฏิบัติงานในปีงานประมาณ 2560 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
t20161007112815_369345.jpg
t20161007112816_369346.jpg
t20161007112813_369348.jpg
t20161007112814_369349.jpg
t20161007112811_369351.jpg
t20161007112811_369352.jpg
t20161007112808_369354.jpg
t20161007112809_369355.jpg
t20161007112806_369357.jpg
t20161007112807_369358.jpg
t20161007112805_369360.jpg
t20161007112805_369361.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888