หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.8 จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 จัดประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ 1/2560 ประจำเดือนตุลาคม 2559 โดยมีนางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามแผนและผลการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหา และอุปสรรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาในการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
t20161006161936_369221.jpg
t20161006161937_369222.jpg
t20161006161933_369224.jpg
t20161006161934_369225.jpg
t20161006161931_369227.jpg
t20161006161932_369228.jpg
t20161006161930_369230.jpg
t20161006161929_369231.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888