หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ระนอง ร่วมประชุมการจัดทำเอกสารผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) ปี 2559 (มังคุด) จ.ระนอง
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย นางบวรลักษณ์ เทพนุรักษ์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส และนางสาวปวีณา เผือกเจริญ เจ้าหน้าที่งานโครงการฯ ร่วมประชุมการจัดทำเอกสารผลการดำเนินงาน ตามมาตรฐานการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) ปี 2559 (มังคุด) จังหวัดระนอง และเพื่อเตรียมข้อมูลในการประกวดแปลงต้นแบบด้วยระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ต่อไป โดยมี นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
t20161004121822_368629.jpg
t20161004121823_368630.jpg
t20161004121831_368632.jpg
t20161004121831_368633.jpg
t20161004121838_368635.jpg
t20161004121839_368636.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888