หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะที่ 4 บ้านนาเสถียรอ.เปือยน้อย
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอนแก่น พร้อมด้วยนางหวานใจ สาแก่งทราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชนสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาเสถียร ระยะที่ 4 โดยมี ว่าที่ ร.ต.กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ สำนักงานโครงการสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานการประชุม เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริ การส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ในการนี้ กรมวังผู้ใหญ่ได้อัญเชิญเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน มอบแก่ สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาเสถียร พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ การทำเกษตรอย่างไรให้ทันสมัย โดยตั้งอยู่ในทิศทางของ เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับความร่วมมือระหว่างสำนักพระราชวังและกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ วัดศรีชัยยาราม บ้านนาเสถียร ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
t20160930104356_368038.jpg
t20160930104400_368039.jpg
t20160930104406_368041.jpg
t20160930104411_368042.jpg
t20160930104418_368044.jpg
t20160930104422_368045.jpg
t20160930104431_368047.jpg
t20160930104436_368048.jpg
t20160930104443_368050.jpg
t20160930104447_368051.jpg
t20160930104454_368053.jpg
t20160930104459_368054.jpg
t20160930104507_368056.jpg
t20160930104512_368057.jpg
t20160930104518_368059.jpg
t20160930104522_368060.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888