หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. เข้าร่วมประชุม Asia Credit Union Forum 2016
เมื่อวันที่ 7 - 11 กันยายน 2559 นางสุจิตรา พันธุมะบำรุง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน การบัญชีและการสอบบัญชี นางสาวจุฑามาส ลิปิการถกล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม พัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ เข้าร่วมประชุม Asia Credit Union Forum 2016 โดยเข้ารับฟังการกล่าวสุนทรพจน์จากคณะกรรมการของ Asia Credit Union และการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันยั่งยืนและคุณค่าสมาชิกผ่านเทคโนโลยี การแบ่งปันประสบการณ์ ทำงาน ใช้หลักความลับคือการทำงานร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีการประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง การเชื่อมโยง พูดคุยเรื่องเทคโนโลยี แนวโน้มของเทคโนโลยีในปี 2016 ความร่วมมือ เห็น คิด ทำ ดูแล การขับเคลื่อนผ่านการเข้าถึงแหล่งเงิน และการสร้างความแตกต่าง การสร้างตราผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก วิธีปฏิบัติที่ทันต่อคลื่นความเปลี่ยนแปลงและมหาสมุทร ของโอกาสและความสำเร็จ ในโอกาสนี้ ยังได้ศึกษาดูงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศ เกาหลี โดยมีผู้ร่วมงานจาก 23 ประเทศ รวม 700 คน ณ เมืองอินช็อน สาธารณรัฐเกาหลี
t20160929121742_367945.jpg
t20160929121743_367946.jpg
t20160929121753_367948.jpg
t20160929121754_367949.jpg
t20160929121801_367951.jpg
t20160929121802_367952.jpg
t20160929121810_367954.jpg
t20160929121810_367955.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888