หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครปฐม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการครอบครัวสุขสันต์ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม นำโดย นางเบญจรัตน์ สิริพุฒิพรกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็น วิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ตามโครงการครอบครัวสุขสันต์ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำบัญชีมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการ ใช้จ่ายเงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบูรณาการและประสาน ความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลมาบเตย และชุมชนตำบลมาบเตย ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม
t20160929114910_367852.jpg
t20160929114911_367853.jpg
t20160929114919_367855.jpg
t20160929114924_367856.jpg
t20160929114932_367858.jpg
t20160929114933_367859.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888