หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครสวรรค์ จัดโครงการ ชุมชนต้นแบบคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ นำโดย นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ จัดโครงการ ชุมชนต้นแบบคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยการทำบัญชี และใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือ สร้างความพอเพียง มีวินัยทางการเงิน สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีเงินออม อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นตามแนวทางปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน ณ ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยถั่วใต้ หมู่ 1 ต.ห้วยถั่วใต้ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
t20160927225723_367759.jpg
t20160927225623_367760.jpg
t20160927225644_367762.jpg
t20160927225645_367763.jpg
t20160927225652_367765.jpg
t20160927225653_367766.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888