หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุทัยธานี ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติเด็กไทยแก้มใส (Healthy Kids Healthy Food ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ) ณ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติเด็กไทยแก้มใส (Healthy Kids Healthy Food ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน โรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จการบริหาร จัดการด้านเกษตร อาหาร และโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของ โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปปฏิบัติในการพัฒนากิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและการติดตาม ภาวะโภชนาการของเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต จังหวัดอุทัยธานี
t20160927223540_367666.jpg
t20160927223540_367667.jpg
t20160927223547_367669.jpg
t20160927223548_367670.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888