หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.9 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางการปฏิบัติงานปี 2560
เมื่อวันที่ 22-24 กันยายน 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้และ แนวทางการปฏิบัติงานปี 2560 โดยมีนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจภายใต้กรอบแผนการแก้ไขและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2558-2560 แนวทางบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งร่วมเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำหนดแนวทาง บริหารจัดการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560 เป็นแนวเดียวกัน และให้ผู้เข้าประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ROAD MAP60) ซึ่งมีผู้เข้าประชุมรวม 200 คน ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
t20160927221615_367573.jpg
t20160927221617_367574.jpg
t20160927221624_367576.jpg
t20160927221624_367577.jpg
t20160927221631_367579.jpg
t20160927221632_367580.jpg
t20160927221640_367582.jpg
t20160927221641_367583.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888