หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.กรุงเทพมหานคร จัดโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์และแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร นำโดย นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร และบุคลากรในสังกัด จัดโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์และแนวทางการปฏิบัติงาน ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับโรงเรียนในกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยจัดให้มีกิจกรรมเสวนาเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน และมอบรางวัล จัดทำบัญชีต้นกล้าดีเด่น ให้กับนักเรียนที่ส่ง ผลงานเข้าประกวด ณ ห้องประชุม ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
t20160927221049_367542.jpg
t20160927221050_367543.jpg
t20160927221100_367545.jpg
t20160927221100_367546.jpg
t20160927221108_367548.jpg
t20160927221109_367549.jpg
t20160927221117_367551.jpg
t20160927221118_367552.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888