หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อำนาจเจริญ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาค ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 นางสาวกัลยาณี แซ่ตั้ง หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาค ประจำปี 2559 เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนครูบัญชีอาสา ปี 2560” เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนครูบัญชีอาสา พัฒนาอาชีพรายสินค้า สู่การเป็น ครูบัญชีต้นแบบ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและ แผนงาน/โครงการสำคัญที่เร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความ คิดเห็นเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนครูบัญชีอาสา ปี 2560 การสร้างเครือข่ายชมรมครูบัญชี กลไกชมรมครูบัญชีระดับภาค ในการ ขับเคลื่อนงานโครงการตามนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ รับทราบผลการดำเนินงานของชมรมครูบัญชีระดับภาค และคัดเลือกคณะกรรมการ ชมรมครูบัญชีระดับภาค ชมรมครูบัญชีระดับจังหวัด โดยมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) จำนวน 30 คน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมราชสีห์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
t20160927215645_367511.jpg
t20160927215646_367512.jpg
t20160927215654_367514.jpg
t20160927215655_367515.jpg
t20160927215702_367517.jpg
t20160927215703_367518.jpg
t20160927215710_367520.jpg
t20160927215711_367521.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888