หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single command) จ.มุกดาหาร
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 นางสุภัคจิรา ปิ่นจอม หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ร่วมประชุมบุคลากรสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์มุกดาหารที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single command) จังหวัดมุกดาหาร เพื่อซักซ้อมการวาดผังแปลง และแต่งตั้งคณะทำงาน ทำหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร สำรวจข้อมูล ความต้องการ และแนะนำการจัดทำแผนกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร รายแปลงในพื้นที่แต่ละอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
t20160927212330_367418.jpg
t20160927212330_367419.jpg
t20160927212337_367421.jpg
t20160927212338_367422.jpg
t20160927212344_367424.jpg
t20160927212345_367425.jpg
t20160927212351_367427.jpg
t20160927212352_367428.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888