หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานสหกรณ์กองทุนสวนยางพารานาทม จำกัด
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวยุวพาพร พลเวียง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครพนม พร้อมด้วยนางทิวาพร ปอเจริญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน ของสหกรณ์กองทุน สวนยางพารานาทม จำกัด เพื่อให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน แก่คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ พร้อมชี้แจงระเบียบว่าด้วยการดำเนินงาน ของสหกรณ์ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางพารานาทม จำกัด อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
t20160927205014_367325.jpg
t20160927205015_367326.jpg
t20160927205022_367328.jpg
t20160927205023_367329.jpg
t20160927205031_367331.jpg
t20160927205032_367332.jpg
t20160927205040_367334.jpg
t20160927205041_367335.jpg
t20160927205049_367337.jpg
t20160927205049_367338.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888