หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาอาชีพเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสรุปผลการดำเนินงาน กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งพบปะเกษตรกร สมาชิกกองทุนฟื้นฟู เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรเห็นถึงความสำคัญ ของระบบการควบคุมภายในขององค์กร การจัดทำบัญชี และเพื่อให้เกษตรกรเข้าใจ ถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ในการกำกับดูแลสถาบัน เกษตรกร และการให้ความรู้การจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรรายบุคคลอีกด้วย โดยมี นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ ปลัดจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม สิริธรวัลลี ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
t20160927170249_367046.jpg
t20160927170250_367047.jpg
t20160927170256_367049.jpg
t20160927170256_367050.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888