หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สระบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อน แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี นำโดย นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี และนางลำใย ทองพูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 เพื่อให้การขับเคลื่อนแผน พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ปี 2559 ของสหกรณ์ในจังหวัดสระบุรี เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
t20160926151302_366674.jpg
t20160926151302_366675.jpg
t20160926151310_366677.jpg
t20160926151312_366678.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888