หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นางนฤมล พนาวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 9 ชช.(ด้านวางระบบและพัฒนา) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์โดยภาคเอกชน ปี 2552 ร่วมกับทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ผู้อำนวยการส่วนระบบบัญชีและสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และส่วนกำกับผู้สอบบัญชี สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อสรุปผลการกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการกำกับสหกรณ์ กำกับผู้สอบบัญชี ป้องปรามมิให้เกิดข้อบกพร่อง และเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้แข้มแข็งและยั่งยืน ณ ห้องประชุมฝึกอบรม อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888