หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ลำปาง ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบัญชีชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจความพึงพอใจวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบัญชีชุมชน โดย นางสุทิศา วิเศษ นักวิชาการตรวจสอบ บัญชีชำนาญการ และนางสาวภัทรภร หลักทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจความพึงพอใจ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิต จากข้าวบ้านต้นฮ่าง หมู่ 4 อำเภอวังเหนือ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยหมัก บ้านแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานและรับทราบ ปัญหาในการปฏิบัติงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20160923112551_366271.jpg
t20160923112551_366272.jpg
t20160923112558_366274.jpg
t20160923112559_366275.jpg
t20160923112606_366277.jpg
t20160923112607_366278.jpg
t20160923112615_366280.jpg
t20160923112616_366281.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888